บริษัท เค.อาร์.คานากาตะ จำกัด ทำแม่พิมพ์ยางแม่พิมพ์พลาสติก แม่พิมพ์ต่างๆ

แนะนำบริษัท
บริษัท เค.อาร์. คานากาตะ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 เป็นธุรกิจประเภท โรงงานอุตสาหกรรม ทำการผลิตแม่พิมพ์ยางแม่พิมพ์พลาสติก ประเทศไทยอยู่ตรงกลางของทวีปเอเชียซึ่งมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ในประเทศไทยมีนักลงทุนจากต่างชาติจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ทุกบริษัทต้องการลดขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วน เพราะมีเวลาอันจำกัดอีกทั้งต้องการลดราคาเพื่อการที่จะแข่งขันในธุระกิจ ทาง”บริษัท เค.อาร์.คานากาตะ” ของเราตั้งเป้าหมายที่จะ support ลูกค้า เพื่อสนับสนุนลูกค้าเหล่านี้ โดยที่ชิ้นงานมีคุณภาพ ลดต้นทุน และส่งมอบทันเวลา
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมมีบริษัทรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนElectronicมีเป็นจำนวนมากแต่ส่วนใหญ่นำแม่พิมพ์เข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น ด้วยเหตุผลที่คิดว่าไม่รู้ศักยภาพของบริษัทผลิตแม่พิมพ์ในประเทศไทยว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด และไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นได้ และมีบริษัทของญี่ปุ่นที่รู้จักกันอยู่แล้ว เป็นต้น แต่ในการสั่งผลิตแม่พิมพ์ที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีข้อเสียอยู่ คือ หากสั่งผลิตแม่พิมพ์ในญี่ปุ่นระยะเวลาในการผลิตจะนาน ต้นทุนและค่าขนส่งจะสูงอีกด้วย หากเวลาแม่พิมพ์เกิดปัญหาต้องส่งกลับไปซ่อมหรือแก้ไขที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ไม่สามารถหยุดการผลิตได้ บริษัทเราตั้งใจที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการผลิตที่สามารถ ลดเวลา ลดต้นทุนและมีคุณภาพเทียบเท่า บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
การออกแบบ
คุณคชาพนธ์ มีประสบการในการออกแบบมานานกว่า 20 ปีในการผลิตแม่พิมพ์ยางพิมพ์พลาสติก จะออกแบบภายในบริษัทโดยใช้โปรแกรม CAD CAM โดยพิจารณาเครื่องจักร วัตถุดิบ ลักษณะชิ้นงานของลูกค้าเราจะเน้นทำแม่พิมพ์ที่มีประสิทธิภาพในการขึ้นรูปโดยพิจารณาในการออกแบบชิ้นงานจากแม่พิมพ์ ลด Process ชิ้นงาน
แผนก
แผนกออกแบบ
การออกแบบสิ่งสำคัญที่สุดในการทำแม่พิมพ์ ผู้ออกแบบหลายคนจะทำการออกแบบภายในบริษัทโดยใช้โปรแกรม V20 เราจะลดต้นทุนและเวลาในการทำและ Process เราเอง
แผนกผลิต
เราจะมุ่งมั่นพัฒนาเครื่องจักรและทรัพยากรเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เข้มงวดมากขึ้น เป้าหมายของเราคือการส่งมอบทันเวลา
แผนกฝ่ายคุณภาพ
เราจะมีการตรวจสอบในขั้นตอนออกแบบและขั้นตอนในการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อที่จะลดการแก้ไข ในกรณีที่ลูกค้าต้องการตัวอย่างวัดขนาดต่างๆ เราสามารถตรวจสอบค่าและส่งตัวอย่างพร้อมกับแม่พิมพ์ได้
แผนกการตลาดและการบริการ
เราวางแผนขยายตลาดนอกจากประเทศไทย ยังมีเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศต่างๆ
ตัวอย่างผลงาน แม่พิมพ์
このページのトップへ